MUZEUM SZTUKI DZIECKA
ul. Krasińskiego 8 (1 klatka)
01-601 Warszawa
KRS: 0000048660

konto:
bank MILLENNIUM
nr 63 1160 2202 0000 0000 4510 3312

tel. 601 25 13 09
e-mail: info@muzeumsztukidziecka.pl

PRACOWNIE PLASTYCZNE
Warszawa, Czarnieckiego 51 - Prochowania Południowa (w Parku im. Stefana Żeromskiego)


Mecenasi Sztuki Dziecka:

MUZEUM SZTUKI DZIECKA Sztuka dziecka jest piękna, choć mało znana. Powszechnie spotykamy się z bardzo wdzięczną, często wzruszającą twórczością dziecięcą, która jest obiektem zainteresowania pedagogów, gdyż mówi o dziecku, jego psychice i rozwoju. Nie można jednak całej tej bogatej ilościowo produkcji nazwać sztuką. Jej przykłady powstają jedynie tam, gdzie dzieciom stworzono ku temu sprzyjające warunki. Powstają wtedy dzieła oryginalne, nie zwykłe, godne wystaw profesjonalnych. Pokazujące świat widziany oczami małych twórców.

    Te rzadkie i cenne przykłady sztuki dziecięcej powinny być gromadzone i demonstrowane na wystawach. Powinny być koniecznym uzupełnieniem zbiorów sztuki profesjonalnej i traktowane jako cześć kultury narodowej. Rolę tę spełnia Muzeum Sztuki Dziecka . Jest ono ważnym uzupełnieniem działalności Muzeum Narodowego i Muzeum Etnograficznego z jego zbiorami sztuki ludowej. Takie muzea posiada wiele krajów świata, gdyż poza atrakcją dla zwiedzających, demonstrowane tam kolekcje są kopalnią wiedzy dla specjalistów z różnych dziedzin. Są inspiracją dla nauczycieli, a często dla artystów.


Zapraszamy do obejrznia relacji filmowych z ostatnich wernisaży -
     Wernisaż 2014
     Wernisaż 20120
Zbiory Muzeum Pracownie plastyczne o Fundacji